fbpx
Vědecké hodnocení technologie OZONOS

OZONOS: 80 OTÁZEK A ODPOVĚDÍ

Ing. Dipl.-Ing. Mag. Dr. techn. Richard Brunauer

Verze listopad 2019

ÚVOD

Ozon je dnes velmi často spojován s problémy a negativními zprávami. Například se na ozon často pohlíží jako na znečišťující prvek životního prostředí, je kategorizován jako jedovatý (toxický) prvek nebo je ztotožňován se smogem. Známá ozonová díra ve stratosféře, která na zemský povrch propouští škodlivé ultrafialové záření, je také zárukou negativních titulků.

To vše je velmi jednostranná perspektiva. Ozon je jednou z nejsilnějších čistících přírodních látek a v průmyslu a službách se již dlouho používá v různých aplikacích. Například při čištění pitné vody, čištění odpadních vod, boji proti zápachu, čištění odpadních plynů nebo při čištění průmyslových zařízení. Ozonové přístroje se nacházejí v mlékárnách, v čistírnách odpadních vod, textilním průmyslu, nemocnicích, pivovarech, potravinářském průmyslu, plaveckých bazénech, v provozech zabývajících se odpadem, ve zpracování bioplynu nebo na ropných plošinách.

Čistič vzduchu OZONOS je první produkt, který „šetrně“ využívá tento potenciál pro domácí použití – a je nejen designově krásný, ale také bezpečný, tichý a flexibilní! Přesně v tom je jeho inovativní síla, a proto je také patentovaný.

Následující otázky a odpovědi poskytují bohaté a vědecky podložené informace a argumenty o tom, proč čistič vzduchu OZONOS funguje, proč je bezpečný, a je proto něčím mimořádným.

OBSAH


1-ZÁKLADNÍ FAKTA O OZONU  >zde>

 1. Kdy byl ozon objeven?
 2. Co je ozon?
 3. Jak ozon funguje?
 4. Jak a kde vzniká ozon?
 5. Má ozon přírodní charakter?
 6. V jakých koncentracích se ozon vyskytuje v přírodě?
 7. Jak rozpoznáte ozon v přírodě?
 8. Dokážeme vnímat ozon?
 9. Co má ozon společného s letním smogem?
 10. Co má ozon společného se stratosférou a ozonovou vrstvou?
 11. Je ozon toxický nebo nebezpečný?
 12. K čemu a kde se dnes ozon používá?

2-ČISTIČ VZDUCHU OZONOS  >zde>

 1. Co je to čistič vzduchu OZONOS?
 2. Jak se liší čistič vzduchu OZONOS od ozonových generátorů?
 3. Co jsou ionizátory?
 4. Jak a kde můžete použít OZONOS Aircleaner?

3-POUŽITÍ  >zde>

 1. Jaké příklady aplikací existují pro OZONOS?
 2. Co vše ozon odstraňuje?
 3. Používá průmysl k čištění ozon?
 4. Při jakých alergiích může být OZONOS užitečný?
 5. Lze OZONOS používat na lodích, v autech a ve sklepeních?
 6. Může ozon odstranit zatuchlý, zetlelý nebo plesnivý zápach?
 7. Lze odstranit zápach cigaret z automobilu?
 8. Lze odstranit z hotelového pokoje zápach cigaret?
 9. Lze odstranit z hotelového pokoje zápach plísní?
 10. Je ozon ničen kouřem nebo cigaretovým dýmem?
 11. Funguje ozon, jestliže jsou pachy usazené na stěnách a podlaze?
 12. Může se používat ozon v prádelnách?
 13. Co se skrývá za syndromem nemocných budov?
 14. Může ozon léčit nemocnou budovu?
 15. Mohl ozon zabránit legionářské nemoci z roku 1976?
 16. Používá se ozon pro skladování a konzervaci potravin?
 17. Zvýší se trvanlivost potravin, když jsou vystaveny ozonu?
 18. Používá se ozon ve vaječném průmyslu?
 19. Ošetřuje se ozonem maso?
 20. Proč skleníky používají ozon?

4-FUNKČNOST  >zde>

 1. Co je ozon?
 2. Jak ozon odstraňuje pachy?
 3. Jak ozon ničí choroboplodné zárodky, bakterie, viry atd.?
 4. Proč ozon působí na alergeny a alergie?
 5. Proč jsou lidé, zvířata a rostliny lépe chráněni před negativními účinky?
 6. Co znamená oxidace a jaké jsou její příklady?
 7. Jak OZONOS produkuje ozon?
 8. Co znamená to „C“ v „UVC“
 9. Jak můžete porovnat ozon s chlorem?
 10. Co se stane se zničenými pachy, bakteriemi, pylem atd.?
 11. Jak můžete zjistit, zda OZONOS opravdu funguje?
 12. Dokážete změřit, zda OZONOS opravdu funguje?

5-KONCENTRACE OZONU A BEZPEČNOST  >zde>

 1. Co znamená koncentrace ozonu?
 2. Jak se v přírodě tvoří ozon?
 3. Co znamená ppm a jak si to dokážete představit?
 4. S jakými typickými koncentracemi ozonu se setkáváte?
 5. Jak můžete přepočítávat různé koncentrace?
 6. Jaké jsou předpisy pro kvalitu ovzduší ve vztahu k ozonu?
 7. Jaká regulace se používá u přístroje OZONOS a proč?
 8. Jak je třeba chápat směrnici EU o ochraně životního prostředí?
 9. Jak dlouho vydrží ozon a jak rychle se rozkládá?
 10. Dokážete přesně spočítat koncentraci ozonu v místnosti?
 11. Můžete odhadnout koncentraci ozonu v místnosti?
 12. Kolísá koncentrace ozonu se změnou pokojové teploty?
 13. Co se stane s ozonem poté, co splnil svůj účel?
 14. V jaké koncentraci může člověk cítit ozon?
 15. Jak voní ozon?
 16. Jaký je zápach, který zbude po ošetření ozonem?
 17. Co můžete dělat, pokud máte podezření na nadměrnou koncentraci?
 18. Může OZONOS spotřebovat příliš mnoho kyslíku?
 19. Je aktivovaný OZONOS ve stejné místnosti opravdu neškodný?
 20. Mohu ponechat během používání ozonu v místnosti zvířata?
 21. Jak na ozon reagují moje pokojové květiny?

6-PROVOZ  >zde>

 1. Měly by být místnosti, auta atd. během používání zavřené?
 2. Co ovlivňuje účinnost čističe OZONOS?
 3. Mám po ošetření ozonem se vstupem do místnosti počkat?
 4. Co musíte udělat, když ucítíte ozon?
 5. Je zařízení vhodné do každé místnosti?
 6. Jaký je účinek tzv. kontrolovaného větrání obytného prostoru?
 7. Je OZONOS účinný v každém rohu místnosti?

7-ÚDRŽBA  >zde>

 1. Potřebujete u produktů OZONOS vyměnit filtr?
 2. Kdy musíte vyměnit UVC-lampu?
 3. Můžete si UVC-lampu vyměnit sami?
 4. Dokážete čistit OZONOS?

 

Pin It on Pinterest

Share This